Tiếng Triều TiênSửa đổi

Danh từSửa đổi

부정

  1. Phủ định.

Chuyển tựSửa đổi