Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Tính từSửa đổi

  1. Trần gian.