Tiếng Quan Thoại sửa

 
阿拉伯联合酋长国

Cách phát âm sửa

  • Phiên âm: a la bo lian he qiu zhang guo

Danh từ riêng sửa

阿拉伯联合酋长国

  1. Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, một quốc gia ở Trung Đông.