Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán giản thểSửa đổi

Cảnh báo: Từ khóa xếp mặc định “钅 07” ghi đè từ khóa trước, “金 07”.)

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi


Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Actini (nguyên tố hóa họcký hiệu Ac).

DịchSửa đổi

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

a

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥˧˥˧