Chữ HánSửa đổi

邮编

  1. mã số bưu điện , mã số vùng