Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán

sửa
U+8D26, 账
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8D26

[U+8D25]
CJK Unified Ideographs
[U+8D27]

Tra cứu

sửa

Chuyển tự

sửa

Tiếng Quan Thoại

sửa

Danh từ

sửa

  1. Nợ.