Tiếng AlbaniSửa đổi

Danh từSửa đổi

言行錄

  1. Ngôn hành lục.