Tiếng Mân TrungSửa đổi

Danh từSửa đổi

蟻蟻

  1. Con kiến càng.

Đồng nghĩaSửa đổi