Tiếng Ba LanSửa đổi

Danh từSửa đổi

萐莆

  1. Một thứ cỏ báo điềm lành đời vua Nghiêu.

Đồng nghĩaSửa đổi