Chữ Hán giản thểSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Nguyên từ chữ krung (làng nước).

Danh từSửa đổi

茄蠬鬼

  1. Loài quỷ hành vi giống dơi, chuyên hút máu đẻHưng Hóa, theo các sách Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn, Thoái thực ký văn của Trương Quốc DụngHưng Hóa kỉ lược của Phạm Thận Duật.

DịchSửa đổi