Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Não.