Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

終居

  1. Mộ.

DịchSửa đổi