Chữ Hán giản thểSửa đổi


Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Danh từSửa đổi

现在

 1. Hiện tại, hiện nay, bây giờ, lúc này, giờ đây.
  现在技术时代Bây giờ là thời đại của kỹ thuật.

DịchSửa đổi

Tính từSửa đổi

现在

 1. Hiện đại.
  现在诗歌论坛Diễn đàn thơ ca hiện đại.
 2. Hiện tại, hiện nay.
  现在的性生活安全吗? — Cuộc sống hiện tại của bạn có an toàn không?

DịchSửa đổi

hiện đại
hiện tại

Phó từSửa đổi

现在

 1. Hiện nay, bây giờ, lúc này, giờ đây.
  现在准备宝宝啊 — Tôi hiện nay đang chuẩn bịem bé rồi.

DịchSửa đổi