Chữ Hán giản thểSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

無政府工團

  1. Công đoàn vô chính phủ.