Tiếng NhậtSửa đổi

Danh từSửa đổi

椅子 (isu)

  1. Ghế.

Đồng nghĩaSửa đổi