Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

梅大平

  1. Mai Tài Phến sinh năm 1991 tại Bạc Liêu, nam tài tử điện ảnh Việt Nam.