Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

時節

  1. Thì tiết.