Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

斑鳩

  1. Chim cút.

DịchSửa đổi