Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Tính từSửa đổi

徒勞無益

  1. Tào lao vô ích.

DịchSửa đổi