Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Tính từSửa đổi

徒勞

  1. Tào lao.