Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

張東健

  1. Nam tài tử điện ảnh Đại Hàn Dân Quốc, sinh năm 1972.