Tiếng CámSửa đổi

Thành ngữSửa đổi

層巒疊嶂

  1. Núi non trùng điệp.

Đồng nghĩaSửa đổi