Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

室外

  1. Không gian bên ngoài ngôi nhà.

Đồng nghĩaSửa đổi