Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

回回

  1. 維吾爾族(維吾爾語:ئۇيغۇر‎ / Uyghur / Уйғур),是居住在中亞和東亞的突厥語族的民族,基本上全民信仰伊斯兰教。维吾尔族在中文里使用“维吾尔”的历史不到一百年,從前稱為畏吾兒、回鶻、回族、纏回等。

Đồng nghĩaSửa đổi