Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Thán từSửa đổi

  1. tiếng kêu ê.

Đồng nghĩaSửa đổi