Tiếng Ba LanSửa đổi

Danh từSửa đổi

呂良偉

  1. Lữ Lương Vĩ sinh ngày 22 tháng 12 năm 1956 tại Chợ Lớn, là nam tài tử điện ảnh Hương Cảng.