Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

五行旗

  1. 5 cờ tượng trưng 5 hành theo Kinh Dịch.

DịchSửa đổi