Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

中華文化圈

  1. Trung Hoa văn hóa quyển.