Tiếng TháiSửa đổi

Động từSửa đổi

  1. đi.
    คุณไปไหน — Bạn đi đâu?
    ฉันจะไปตลาด — Tôi sẽ đi chợ.