Tiếng TháiSửa đổi

Liên từSửa đổi

  1. .
    แม่และลูกจะไปตลาด — Mẹ và con sẽ đi chợ.