Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Động từSửa đổi

чеканить Thể chưa hoàn thành ((В))

 1. (штамповать) dập
 2. (В на П) (наносить рисунки) nổi, chạm, khắc, dập hình nổi.
  чеканить монету — dập tiền, đúc tiền
  перен. — dằn, dận, nện
  чеканить каждое слово — dằn từng tiếng
  чеканить шаг — dận (nện) bước, nện (dận) gót
  тех. — (швы, заклёпки) — xảm
  с.-х. — bấm ngọn, xén ngọn

Tham khảoSửa đổi