сокращать

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Động từSửa đổi

сокращать Thể chưa hoàn thành ((В))

 1. (укорачивать) rút ngắn, rút gọn
 2. (текст тж. ) giản lược, cắt bớt, lược bớt, cắt bỏ
 3. (слово) viết tắt.
  сократить путь — rút ngắn đường đi
  сократить сроки строительства — rút ngắn thời hạn xây dựng
  сократить свою речь — rút ngắn bài diễn văn của mình
 4. (уменьшать) rút bớt, giảm bớt, tài giảm, cắt giảm, giảm.
  сокращать расходы — giảm chi, giảm bớt chi tiêu, rút bớt chi phí
  сокращать штат[ы] — giảm (tinh giản, giản chính, giảm bớt, rút bớt) biên chế
 5. (thông tục)(увольнять) thải, giãn, sa thải
  мат. — giản ước, ước lược

Tham khảoSửa đổi