соединяться

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Động từSửa đổi

соединяться Thể chưa hoàn thành

 1. (скрепляться) [được, bị] nối lại, gắn lại, ghép lại, chập lại
 2. (о металлах) dính kết; перен. [được, bị] nối liền, gắn liền, liên kết.
  провода соединились — dây dẫn đã được nối [đấu] lại
 3. (при помощи средств связи) liên lạc.
  соединиться с кем-л. по телефону — liên lạc với ai bằng điện thoại
 4. (объединяться) hợp nhất, liên hiệp, thống nhất, đoàn kết.
  пролетарии всех стран, соединятьсяяйтесь! — vô sản tất cả các nước đoàn kết (liên hợp, liên hiệp) lại
 5. (сочетаться) liên kết [lại], kết hợp [lại], [được] gắn liền.
  хим. — hóa hợp

Tham khảoSửa đổi