Tiếng NgaSửa đổi

Danh từSửa đổi

слон

  1. (Con, ông (thông tục) ) Voi (Elephas).
    шахм. — [con, quân] voi, tượng
  2. .
    слона не приметить ирон. — không thấy cái cốt tử, không thấy cái lớn nhất, không thấy điều chủ yếu

Tham khảoSửa đổi