Tiếng NgaSửa đổi

Danh từSửa đổi

рутина gc

  1. (Đầu óc, óc, thói) Thủ cựu, cổ hủ, hủ lậu.

Tham khảoSửa đổi