Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Động từSửa đổi

разрешать Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: разрешить)

 1. (В Д, Д + инф) (позволять) cho phép.
  врач разрешил ему встать с постели — bác sĩ cho phép anh ta không phải nằm nữa
 2. (В) (допускать) cho, cho phép.
  разрешать книгу к печати — cho quyển sách được [đưa đi] in, cho phép in sách
 3. (В) (находить правильный ответ) giải quyết.
  разрешать проблему — giải quyết vấn đề
 4. (В) (устранять разъяснять) giải quyết, thanh toán, giải, giải được.
  разрешить спор — giải quyết cuộc tranh cãi, phân xử vụ tranh chấp
  разрешить сомнения — giải được mối nghi ngờ, thanh toán nỗi thắc mắc
 5. .
  разрешите мне — (+ инф.) — cho phép tôi..., xin phép anh (chị, ông, bà) cho tôi..., xin anh (chị, ông, bà) cho phép tôi...
  разрешите считать заседание открытым — xin phép khai mạc phiên họp
  разрешите пройти! — xin lỗi, cho tôi đi qua! anh làm ơn cho đi qua!
  разрешите закурит? — chị cho phép tôi hút thuốc?

Tham khảoSửa đổi