Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Định nghĩa sửa

рабочий горизонт

  1. Mực khai thác.

Tham khảo sửa