притворно

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Phó từSửa đổi

притворно

  1. (Một cách) Giả vờ, vờ vĩnh, giả đò.

Tham khảoSửa đổi