приверженец

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Danh từSửa đổi

приверженец

  1. Người nhiệt tình, người trung thành; (сторонник, последователь) người ủng hộ, môn đồ, môn sinh, đồ đệ.
    приверженец старицы — người sùng cổ

Tham khảoSửa đổi