Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Danh từSửa đổi

порок

  1. Tật, thói, tệ, tật xấu, thói xấu, tệ nạn.
    лень-мать всех пороков — = nhàn cư vi bất thiện
  2. (физический недостаток) tật.
  3. .
    порок сердца — tật tim, tật biến dạng van tim

Tham khảoSửa đổi