Tiếng Nga

sửa

Danh từ

sửa

плод

  1. Quả, trái.
    приносить плоды — kết quả, ra trái, có quả, đậu quả, tạo quả
    биол. — bào thai, thai nhi, thao
    перен. — kết quả, thành quả, quả thực
    плоды наших трудов — những thành quả (kết quả) lao động của chúng ta

Tham khảo

sửa