передаточный

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Tính từSửa đổi

передаточный

 1. (Thuộc về) Truyền động, chuyền động, chuyển đạt.
  передаточный механизм — cơ chế truyền động (chuyền động)
  передаточный вал — trục truyền trung gian, trục truyền
  передаточная станция — đài phát
  передаточный пункт — trạm chuyển tiếp, trạm trung gian
  передаточная надпись — (на векселе, чеке) — chữ kí chuyển nhượng (trên hối phiếu, sec)

Tham khảoSửa đổi