переговариваться

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Động từSửa đổi

переговариваться Thể chưa hoàn thành

  1. Nói vài lời với nhau, trao đổi với nhau vài lời, nói chuyện với nhau.

Tham khảoSửa đổi