Tiếng NgaSửa đổi

Danh từSửa đổi

паникёр

  1. Kẻ gây hoảng hốt, kẻ gieo [rắc] hoang mang, người hay hoang mang (hốt hoảng).

Tham khảoSửa đổi