панамериканский

Tiếng NgaSửa đổi

Tính từSửa đổi

панамериканский

  1. (Thuộc về) Toàn Mỹ châu, liên Mỹ.

Tham khảoSửa đổi