Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Động từSửa đổi

обучать Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: обучить) ‚(В Д)

  1. Dạy, tập, huấn luyện, dạy dỗ, giáo dục.

Tham khảoSửa đổi