обозревать

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Động từSửa đổi

обозревать Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: обозреть) ‚(В)

  1. Nhìn chung, xem xét, quan sát.
    перен. — (в речи, статье и т. п.) — quan sát, khảo cứu, nghiên cứu, bình luận, điểm qua

Tham khảoSửa đổi