Tiếng NgaSửa đổi

Tính từSửa đổi

норвежский

  1. (Thuộc về) Na-uy.
    норвежский язык — tiếng Na-uy

Tham khảoSửa đổi