недоваривать

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Động từSửa đổi

недоваривать Thể chưa hoàn thành ((Hoàn thành: недоварить)), ((В))

  1. Luộc. . . chưa chín hẳn, nấu. . . chưa chin tới, nấu. . . chưa thật chín.

Tham khảoSửa đổi