Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Danh từSửa đổi

набивка gc

  1. (действие) [sự] nhét đầy, chất đầy, độn đày, nhồi đầy, đổ đầy, lèn.
  2. (то, чем набито) [chất, vật] nhồi, nhét, độn, lèn.

Tham khảoSửa đổi